Privacy

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en antwoorden, en geven ze niet aan anderen. Ook niet aan de Belastingdienst of aan de Sociale Dienst. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoeken. Uw antwoorden en gegevens komen niet in uw dossier van het UWV.

U heeft toegang tot uw eigen gegevens. U kunt deze aanpassen of verwijderen. Wij kunnen uw gegevens ook verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek en worden vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die u voor het onderzoek aan ons geeft, worden altijd anoniem verwerkt. Antwoorden worden nooit op individueel niveau verwerkt.
  • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
  • Persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, enzovoort) worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het verklaren van de onderzoeksresultaten.
  • U heeft altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd worden. Wanneer dit met een goede reden en praktisch mogelijk is, zullen we dat doen.


Hoe zit het met de beveiliging?

  • Uw gegevens zijn goed beveiligd.
  • Uw gegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op uw persoonlijke pagina. Deze pagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens. Om in te loggen op uw persoonlijke pagina moet u uw eigen toegangscode en wachtwoord invoeren.
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is ook beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De software die wij gebruiken heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.